Partnerzy do realizacji programu profilaktycznego nowotworów skóry wybrani

Stowarzyszenie rozstrzygnęło dwa konkursy na wybór partnerów do realizacji regionalnego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki nowotworów skóry.

logo Stowarzyszenia Metropolia Poznań
logo

Skuteczne ubieganie się o dofinansowanie ze środków UE projektu profilaktycznego przygotowywanego przez Stowarzyszenie wymagało pozyskania dwóch partnerów: organizacji pozarządowej reprezentującej interesy pacjentów oraz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z doświadczeniem w zakresie diagnostyki nowotworów skóry. Po rozpatrzeniu złożonych ofert Komisja do współpracy wybrała Społeczną Fundację Ludzie dla Ludzi - poznańską organizację pozarządową działającą na rzecz osób z chorobami nowotworowymi oraz Zespół Lekarza Rodzinnego PRO FAMILIA, który prowadzi cztery przychodnie położone w gminie Czerwonak. Wniosek o dofinansowanie projektu profilaktyki nowotworów skóry musi być złożony do 27 lipca. W przypadku przyznania dofinansowania, mieszkańcy Metropolii Poznań będą mogli w latach 2019-2021 korzystać między innymi z bezpłatnych badań dermatoskopowych znamion na skórze.

Szczegółowe informacje o przebiegu obu naborów są opublikowane na stronie BIP Metropolia Poznań http://bip.metropoliapoznan.pl/ w zakładce komunikaty/ogłoszenia.