Partner do realizacji RPZ Grypa wybrany

Zakończył się ogłoszony przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań otwarty nabór na partnera do realizacji regionalnego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki grypy.

logo Stowarzyszenia Metropolia Poznań
logo

W wyznaczonym terminie do biura Stowarzyszenia wpłynęły cztery oferty.  Komisja najwyżej oceniła ofertę złożoną przez konsorcjum w składzie  Edictum sp. z o.o. oraz MED-COLOMBO Sandra Colombo. Oba podmioty zostaną zaproszone do wspólnej pracy nad przygotowaniem szczegółowego projektu i wniosku o jego dofinansowanie. Wniosek musi być złożony w systemie LSI do 27 lipca br.
Przebieg naboru jest opisany w protokole Komisji, opublikowanym na stronie BIP Metropolia Poznań  http://bip.metropoliapoznan.pl/ w zakładce komunikaty/ogłoszenia.