Biegi przełajowe

2018-04-11 ( środa ) – 2018-11-10 ( sobota )
Skoki

II Grand Prix Skoków w Biegach Przełajowych
Trasa: 4 - 6 km - tereny leśne przyległe do hali w Skokach + NORDIC WALKING
bIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY 1,5 h przed biegiem głównym
11 kwietnia, g. 19:00
16 maja, g. 19:00
16 czerwca, g. 10:30 (w ramach Święta Miasta)
19 września, g. 19:00
13 października, g. 10:30
10 listopada, g. 10:30 (bieg niepodległościowy)
Regulamin na stronie: www.aktywneskoki.pl

Zobacz www.gmina-skoki.pl/