Zeszyty Aglomeracji Poznańskiej

Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej to seria wydawnicza poświęcona problemom rozwoju miasta Poznania, powiatu poznańskiego oraz miast i gmin tworzących wysoko zurbanizowany obszar określany jako aglomeracja poznańska. Celem serii jest publikowanie wyników badań, ekspertyz oraz raportów związanych z wyżej wymienionym obszarem, jak też prezentowanie najnowszych trendów rozwoju aglomeracji i obszarów metropolitalnych za granicą. Biblioteka ma charakter multidyscyplinarny, w kolejnych zeszytach przedstawia zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Autorzy serii realizują także cel poznawczy i edukacyjny, przybliżając zarówno mechanizmy funkcjonowania wielkomiejskich jednostek osadniczych jak też koncepcje i metody stosowane w ich badaniach. W aspekcie praktycznym to forum diagnozujące i wyznaczające kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej, stanowiące merytoryczną podbudowę dla prac władz samorządowych i innych instytucji działających w i dla aglomeracji poznańskiej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej