Zeszyt 18 - Założenia i proces budowy strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej

Celem publikacji jest przedstawienie przesłanek, metodologii i procesu budowy strategii rozwoju dla obszaru aglomeracji miejskiej. Opracowania strate¬giczne dla obszarów metropolitalnych mają niety¬powy charakter z uwagi na ich brak umocowania prawnego, dobrowolny i nieformalny charakter, a przede wszystkim wielość podmiotów -jedno¬stek zarządzania -dla których adresowana jest strategia. Jest to więc zagadnienie interesujące ze względów tak teoretycznych jak i praktycznych, warte opisu i oceny. Przedstawione w opracowaniu doświadczenia zebrane w trakcie tworzenia strate¬gii, współpraca na linii środowisko naukowe -sa¬morząd -mieszkańcy, wydają się być cenną wiedzą do wykorzystania w pracach nad analogicznymi do¬kumentami w innych częściach kraju. Przed takim wyzwaniem stoi większość obszarów metropolital¬nych w Polsce.

Autorzy:
Tomasz Kaczmarek
Jacek Nowak
Michał Wójcicki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej