Zapytanie ofertowe dotyczy utworzenia i administrowania strony internetowej projektu "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"

W związku z realizacją projektu "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" finansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza do złożenia oferty na usługę związaną z utworzeniem strony internetowej projektu oraz jej administrowaniem, wykonanym na rzecz SMP.

Publikacja, 2.10.2015 r.

Załączniki


Odpowiedzi na pytania

Załączniki


Rozstrzygnięcie

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej