Zapytanie ofertowe dotyczy reklamy w Internecie

W zwiazku z realizacją projektu pn." Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznan", współfinansowanego ze srodków UE w ramach dfziałania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z promocją projektu.
Oferty nalezy składać do 27 maja 2015 r. do godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest kampania reklamowa na portalach o tematyce i charakterze regionalnym o miesięcznej ilości odsłon powyżej 3.000.000 oraz o ilości unikatowych użytkowników powyżej 300.000. Ramy czasowe planowanej kampanii w Internecie: 15.06. - 10.09.2015 r.
Termin publikacji: 22.05.2015 r.

Załączniki


Rozstrzygnięcie

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej