Zapytanie ofertowe dotyczy reklamy prasowej w dzienniku regionalnym obejmującym swoim zasięgiem gminy Metropolii Poznań.

W zwiazku z realizacją projektu pn." Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznan", współfinansowanego ze srodków UE w ramach dfziałania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z promocją projektu.
Oferty nalezy składać do 27 maja 2015 r. do godz. 12:00

Publikacja oferty: 22.05.2015 r.

Załączniki


Rozstrzygnięcie

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej