Zapytanie dotyczy kompleksowego badania sprawozdania finansowego

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie kompleksowego badania okresowego sprawozdania finansowego składanego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu rozliczającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze Środków Programu Operacyjnego Pomoc 2014 - 2020 oraz sporządzenie pisemnego protokołu z badania sprawozdania okresowego według udostępnionego przez Ministerstwo wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zgodnie z przepisami prawa i standardami rewizji finansowej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej