Tarnowo Podgórne

Gmina Tarnowo Podgórne jest jedną z 17 gmin położonych w powiecie poznańskim, w której na  powierzchni 101 km2 mieszka ponad 21 tys. mieszkańców. Posiada jeden z największych budżetów w województwie wielkopolskim. 

Komfort życia mieszkańców

Wszystkie podejmowane na terenie Gminy działania mają na celu stałe podnoszenie komfortu życia mieszkańców przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań stawianych przez potencjalnych inwestorów.

Rozwijana jest baza oświatowa - budowane lub rozbudowywane szkoły i przedszkola. Młodzi mieszkańcy Gminy mają do dyspozycji 5 przedszkoli i 5 szkół podstawowych. Mogą kontynuować edukację w dwóch gimnazjach i prowadzonym przez Gminę Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto od września 2011 roku w Tarnowie Podgórnym działa Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Nieustannie budowane lub modernizowane są drogi. W latach 2008-2010 na ten cel wydano 100 mln złotych.

W oparciu o opinie mieszkańców priorytetem inwestycyjnym jest także tworzenie warunków dla aktywnego wypoczynku. Powstają hale sportowe, boiska, place zabaw, skateparki, siłownie zewnętrzne czy ścieżki rowerowe (na terenie Gminy jest ich 66 km). Obecnie głównym celem inwestycyjnym w tej dziedzinie jest budowa parku wodnego "Tarnowskie Termy". Dla podniesienia atrakcyjności zamierzamy wykorzystać w tym obiekcie wody termalne. Zostały one odkryte na głębokości ponad 1000 m dzięki zrealizowanemu w 2011 roku odwiertowi.

Stale rozbudowywana baza sportowa stanowi nie tylko zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Gminy, ale także jest miejscem organizacji wielu imprez krajowych i międzynarodowych. W Tarnowie Podgórnym odbyły się m.in. międzynarodowe zawody zapaśnicze: XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w stylu wolnym seniorów
i XV Poland Open w zapasach kobiet.

W Gminie działa szereg amatorskich zespołów artystycznych: muzycznych, teatralnych i tanecznych. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć kulturalnych jest program "Teatr w każdej wiosce" angażujący wokół idei teatru dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Nie brakuje tu miejsc ciekawych i atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo. Większość szlaków turystycznych wiedzie brzegiem Jeziora Lusowskiego, nad którym utworzono ponad 1000 hektarowy obszar krajobrazu chronionego. Zbudowana w 2010 r. nowoczesna plaża nad tym jeziorem zaprasza do wypoczynku. W pobliżu działa zbudowane przez Gminę Muzeum Powstańców Wielkopolskich z pamiątkami po Powstańcach, w szczególności osobie Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, pochowanemu na cmentarzu w Lusowie.

Oferta dla inwestorów

W Gminie Tarnowo Podgórne funkcjonuje już blisko 4,5 tys. podmiotów gospodarczych, z czego ponad 220 spółek z kap. zagranicznym. Firmy zagraniczne zainwestowały tu blisko miliard dolarów. Działające na terenie Gminy przedsiębiorstwa dają około 30 tysięcy miejsc pracy - najwięcej w poznańskiej strefie podmiejskiej. Siedzibę mają tu firmy z branży motoryzacyjnej (Man, Kayser, Scania, Volvo), spożywczej (Strauss Cafe, Kraft Foods, Millano), logistycznej (Prologis, Lidl, Schenker, Verhoeven) poligraficznej (Saueressing, Schattdecor, Polskapress) i wielu innych (Imperial Tobacco, Auchan, Grundfos, Buderus, Hammer, Balma, Hansgrohe, Rehau, Remmers, Herlitz, Kimball Electronics Poland, Korbanek, Curtis HealthCaps, John Deere, Inea, Kazimieruk).

Na nowych inwestorów czeka kilkaset hektarów przygotowanych pod inwestycje, które zgodnie z obowiązującymi planami zagosp. przestrz. przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, magazynowe, handlowe, usługowe i mieszkaniowe. Oferowane tereny, obecnie użytkowane rolniczo, są przewidziane jako tereny aktywizacji gospodarczej. Dla wszystkich opracowano plany zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowym atutem jest stabilna polityka podatkowa Gminy z korzystnymi ulgami w podatku od nieruchomości.

Zobacz także: