Swarzędz

Gmina Swarzędz leży w centralnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie jest to północna część Równiny Wrzesińskiej, wchodzącej w skład Niziny Wielkopolskiej, krainy geograficznej, której charakter określa polodowcowa rzeźba terenu.

Cała gmina zajmuje powierzchnię 101,9 km2 , w tym:

  1. miasto Swarzędz - 8,2 km2 ,
  2. tereny wiejskie - 93,7 km2.

W granicach gminy leżą Jezioro Swarzędzkie, przez które przepływa Cybina, Jezioro Uzarzewskie oraz inne zbiorniki wodne, zwłaszcza w dolinach Głównej i Cybiny. Gmina wchodzi w skład powiatu poznańskiego, a sąsiadując bezpośrednio z Poznaniem jest istotnym składnikiem aglomeracji.
Aglomeracja poznańska, a wraz z nią gmina Swarzędz, jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów i to nie tylko w skali regionu, ale także całego kraju. Poznań jest dla mieszkańców Swarzędza głównym rynkiem pracy oraz miejscem realizacji celów, zwłaszcza związanych z pokryciem potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i ochroną zdrowia. Gmina Swarzędz natomiast jest dla Poznania przede wszystkim zapleczem mieszkaniowym, w mniejszym stopniu rekreacyjnym oraz handlowym.


ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
NIP 777-30-98-737
REGON 631258483

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Centrala: 61 651 20 00
Fax: 61 651 22 11

umig@swarzedz.pl - sekretariat
burmistrz@swarzedz.pl - Burmistrz
rzecznik@swarzedz.pl - Rzecznik Prasowy

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30