Suchy Las

Gmina Suchy Las znajduje się na północ od granic miasta Poznania, stolicy województwa wielkopolskiego. Przez gminę przebiega trasa krajowa nr 11, prowadząca z Bytomia do Kołobrzegu. Te dwa czynniki determinują w wielkim stopniu lokalny rozwój i jego główne kierunki.

Gmina składa się obecnie z dziesięciu jednostek pomocniczych czterech osiedli: Suchy Las, Biedrusko, Złotniki Osiedle, Osiedle Grzybowe oraz sześciu sołectw: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki Wieś, Jelonek. Suchy Las jest gminą malowniczą, nowoczesną i prężnie rozwijającą się, przez co przyciąga zarówno inwestorów, jak i osoby chcące osiedlić się z dala od miejskiego zgiełku.

Gmina Suchy Las od lat zauważana jest przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach, gmina plasuje się zawsze w czołówce. Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym.
Zobacz nagrody i pozycje w rankingach, które uzyskała gmina Suchy Las.

Cechą wyróżniającą gminę jest poligon, który zajmuje aż 62,6 % jej powierzchni. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem, o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję zielonych płuc miasta. Najbardziej atrakcyjne i cenne obszary objęte zostały ochroną poprzez utworzenie w 1994 r. Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko, który bezpośrednio łączy się z Zespołem Przyrodniczo Krajobrazowym Morasko, położonym na obszarze miasta Poznania. Unikatem na skalę europejską jest położony na tym terenie Rezerwat Meteorytów, w którym można zobaczyć wgłębienia powstałe na skutek deszczu meteorytowego.

Biuro Obsługi Interesantów: 61 8926 250
Fax: 61 8125 212
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Zobacz także: