Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej konwersji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Projekt ten jest realizacją zapisanego w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 programu 1.1 - Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej.

Jednym z zadań w projekcie jest konwersja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej.

Data publikacji: 12.02.2014 r.

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej