Przystań kajakowa nad Wartą
Śrem to ciekawe miejsce wypoczynku dla gości i turystów, którym miasto oferuje dostęp do dobrej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej nad rzeką Wartą i Jeziorem Grzymisławskim. Na terenie miasta znajdują się trzy parki miejskie umożliwiające wypoczynek jego mieszkańcom. Dla zapewnienia aktywnej rekreacji oraz korzystania z walorów przyrodniczo-krajobrazowych ziemi śremskiej wytyczonych zostało wiele tras pieszych i rowerowych. Otwierając miasto na rzekę Wartę oddano we wrześniu 2007 r. zagospodarowaną przystań kajakową.


"Pumpenplatz"
Niewielki trójkątny plac u wylotu ulic Wyszyńskiego i Kościuszki, dawniej Mostowej i Rzeźnickiej, nazywany był w przeszłości "Pumpenplatzem". Nazwa wiąże się z faktem postawienia tutaj pierwszej w Śremie publicznej pompy wodnej na początku lat 60. XIX w. Pompa na "Pumpenplatzu" służyła mieszkańcom do początku XX w., kiedy zbudowano i uruchomiono w mieście Przedsiębiorstwo Wodociągowe oraz doprowadzono bieżącą wodę do większości domów. W latach 90. XX w., przy okazji prac kanalizacyjno-wodociągowych, wykopano tutaj drewnianą rurę stanowiącą pozostałość po średniowiecznej kanalizacji miejskiej.  Inna, żartobliwa nazwa placu brzmiała "plac paryski". W tym miejscu w grudniu 2009 r. została odłonięta odnowiona zabytkowa latarnia gazowa. Integralną częścią latarni jest pomnik dziewczynki z zapałkami symbol przypominający o wrażliwości wobec drugiego człowieka.


Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. Piotra Wawrzyniaka
Budynek z około 1910 r. zwieńczony barokowym szczytem z elementami secesji w elewacji. Obecnie siedziba Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka. Na budynku płaskorzeźba z 1933 r. (projektu Władysława Marcinkowskiego) upamiętniająca ks. Piotra Wawrzyniaka - długoletniego dyrektora mieszczącego się tutaj banku. Dzieje Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka sięgają połowy XIX w.
W budynku banku mieści się izba pamięci poświęcona księdzu Piotrowi Wawrzyniakowi.


Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej
Potężna sylwetka gotyckiego kościoła farnego z wysoką wieżą stanowi element dominujący w panoramie miasta. Wnętrze przykrywają cenne sklepienia gwiaździste z XV/XVI w.
Czas powstania kościoła nie jest dokładnie znany. Prawdopodobnie budowę podjęto zaraz po drugiej lokacji miasta w 1393 r., pierwsza wzmianka z 1421 r. mówi o fundacji jednego z ołtarzy.
W obecnym wystroju wnętrza najcenniejszy jest znajdujący się w bocznym ołtarzu późnorenesansowy obraz Adoracji Matki Boskiej przez św. Wojciecha i św. Stanisława z ok. 1620 r. Ołtarz główny zbudowano w 1892 r.
Przy murze kościelnym stoi barokowa, kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1734 r., poniżej umieszczono 2 tablice fundacyjne i obrazy malowane na blasze.


Rynek
Obecnie Plac 20 Października, stanowił centrum średniowiecznego miasta na wyspie zwanej w drugim dokumencie lokacyjnym z 1393 r. Ostrów i Kobylec. Pierwotnie miał kształt wrzecionowaty i sięgał aż do kościoła farnego. Typowy dla średniowiecznego miasta kształt prostokąta rynek uzyskał na początku XVI w. Rynkowe pierzeje tworzą typowe XIX-wieczne kamienice mieszczańskie.
Na rynku warto zobaczyć: ratusz, pomnik z popiersiem Józefa Wybickiego, tablicę upamiętniającą rozstrzelanych mieszkanców podczas II w.św., tablicę ku czci poległych wychowanków Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich, kapliczkę z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1841 r. i najstarszą kamienicę z 1872 r. przy ul. Kościuszki 1

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej