Przedmiotem zamówienia jest usługa dotyczącą rozszerzenia "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania" poprzez uszczegółowienie opisów projektów zawartych w tej Strategii

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotyczącą rozszerzenia "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania" poprzez uszczegółowienie opisów projektów zawartych w tej Strategii

W związku z realizacją zadań Związku ZIT zapraszamy do złożenia oferty na usługę dotyczącą rozszerzenia "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania" poprzez uszczegółowienie opisów projektów zawartych w tej Strategii. Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Termin składania ofert upływa 19.11.2014 r.

Data publikacji: 14.11.2014 r.

Załączniki


Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej