Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie Partnera jakości w zadaniu związanym z konwersją obowiązujących mpzp do postaci cyfrowej w ramach projektu "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane"

W związku z realizacją projektu "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną ze sprawowaniem roli Partnera jakości wraz z działaniami towarzyszącymi.

Termin składania ofert upływa 30.06.2014 r.

Data publikacji: 24.06.2014 r.

Załączniki


Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej