Przedmiotem zamówienia jest: reklama w Internecie

Zapraszamy do złożenia ofert na usługi związane z promocją projektu "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 2014.01.10.

Załączniki


Pytania jednego z oferentów

Załączniki


Reklama w Internecie - rozstrzygnięcie.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej