Przedmiotem zamówienia jest reklama prasowa związana z realizacja projektu "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"

W związku z realizacją projektu "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej", finansowanego ze środków mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w programie "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństawa obywatelskiego", zapraszamy do złożenia oferty na usługę związana z promocją projektu.
Termin składania ofert upływa 7.04.2014 r. o godz. 12:00.

Data publikacji: 2.04.2014 r.

Załączniki


Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej