Przedmiotami zamówienia są: reklama prasowa oraz produkcja i emisja radiowych spotów reklamowych.

Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane.
W związku z realizacja projektu "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, zapraszamy do złożenia oferty na usługi związane z promocją projektu.

Publikacja: 2014.01.03.

Załączniki


Reklama w radio - unieważnienie postępowania, produkcja spotów radiowych - rozstrzygnięcie, reklama w prasie - rozstrzygnięcie

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej