Profil Metropolii Poznań

Metropolia Poznań (Aglomeracja Poznańska) obejmuje obszar, na którym narodziło się państwo polskie. W Poznaniu, w 968 roku, książę Mieszko I założył pierwsze biskupstwo. W 1253 roku książę wielkopolski Przemysł I nadał miastu prawa miejskie. Również inne ośrodki miejskie dzisiejszej aglomeracji podniosły wówczas swój status do rangi miast. Prawa miejskie uzyskały: Kostrzyn (1251), Śrem (1253), Pobiedziska (1257) i Buk (1289). Największy okres rozkwitu miasta aglomeracji przeżywały w okresie od XV do XVII wieku. Od 1793 roku, przez ponad 120 lat, obszar aglomeracji znajdował się pod władzą pruską. Od 1918 roku aglomeracja intensywnie się rozwija i obecnie stanowi jeden z najważniejszych ośrodków w Polsce, z silnie rozwiniętym przemysłem, handlem, nauką i szkolnictwem wyższym. Jest znaczącym ośrodkiem kultury i turystyki, należy także do wiodących rejonów w Polsce pod względem ekonomicznym.

Metropolia Poznań leży w centrum województwa wielkopolskiego. Obejmuje obszar zurbanizowany wokół Poznania z ośrodkami o wykształconych więziach funkcjonalnych w sferach społecznej, gospodarczej, z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Więzi te ciążą wyraźnie ku stolicy rejonu Poznaniowi. Tworzą ją 23 jednostki terytorialne (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Powiat Poznański, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne) w układzie dwóch pierścieni otaczających miasto centralne. Na jej obszarze, stanowiącym 11% województwa wielkopolskiego, zamieszkuje 1 mln osób, czyli 30% mieszkańców Wielkopolski.

Najdalej wysuniętym na południe obszarem są tereny miasta i gminy Śrem, położonej na terenie Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej, w obrębie tzw. Odcinka Śremskiego Pradoliny Warciańsko - Odrzańskiej, wchodzącej w skład większej Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej. Granicą wschodnią aglomeracji są tereny miasta i gminy: Kostrzyn i Pobiedziska. Przez teren gminy Pobiedziska przebiega historyczny Szlak Piastowski łączący Poznań i Gniezno. Północny obszar aglomeracji stanowią tereny miasta i gminy: Murowana Goślina, Oborniki oraz Szamotuły. Elementem dominującym krajobrazu tej części aglomeracji są lasy. Największe obszary leśne znajdują się w północno - zachodniej części gminy Oborniki, stanowią wschodnią część Puszczy Nadnoteckiej. Od zachodu granicę aglomeracji stanowią tereny gminy Tarnowo Podgórne, miasta i gminy Buk i Stęszew.


Metropolia Poznań charakteryzuje się wysokim zurbanizowaniem terenów pozamiejskich, dużym potencjałem demograficznym, prężnym i rozwiniętym rynkiem pracy, dynamiczną gospodarką, rozwiniętą siecią komunikacyjną, bogatym środowiskiem przyrodniczym oraz wysoką atrakcyjnością turystyczną. Stanowi to dobre perspektywy wszechstronnego rozwoju tego obszaru, co potwierdzają jej czołowe miejsca w rankingach stopnia rozwoju polskich aglomeracji i realne przedsięwzięcia inwestycyjne, zarówno rodzimych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Aglomeracja skupia 40% firm działających na terenie województwa wielkopolskiego i ponad 40% zatrudnionych w Wielkopolsce.

Na obszarze metropolii przecinają się ważne europejskie, kolejowe i drogowe, szlaki komunikacyjne, w tym blisko 50 km odcinek autostrady A2 oraz prawie 200 km dróg o znaczeniu krajowym, łączące granicę zachodnią w Świecku z Warszawą i dalej z Terespolem na granicy wschodniej oraz porty morskie w Gdańsku i Szczecinie z przejściami granicznymi na granicy czeskiej. Dostępność komunikacyjną podnosi międzynarodowe lotnisko Poznań - Ławica, które zapewnia regularne połączenia z 15 miastami europejskimi, w tym z największymi metropoliami, jak: Londyn, Paryż, Rzym, Frankfurt nad Menem. To korzystne położenie zostało wykorzystane przez znaczące międzynarodowe firmy logistyczne, które ulokowały w pobliżu najważniejszych szlaków transportowych duże centra logistyczno-magazynowe.


Zagospodarowanie przestrzenne Metropolii Poznań jest zróżnicowane. Obok gmin silnie zurbanizowanych, jak Poznań, Czerwonak, Luboń, Śrem, Suchy Las, Swarzędz, Kórnik, znajdują się także miasta i gminy o charakterze przemysłowo-rolniczo-usługowym, jak Oborniki, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, miasta i gminy rolno-przemysłowe, jak Szamotuły i Mosina oraz gminy rolnicze i rolniczo-turystyczne, jak Buk, Kostrzyn, Stęszew, Dopiewo i Kleszczewo. Pomimo wysokiego stopnia zurbanizowania, ponad 35% obszaru aglomeracji stanowią grunty rolne.

Gospodarka Metropolii Poznań jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta branżowo. Dominują: handel, usługi finansowe, obsługa rynku nieruchomości, logistyka i edukacja. Bardzo ważną pozycję zajmuje zróżnicowany przemysł. Obecny, dobry rozwój gospodarczy jest wynikiem restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych oraz wysokiej przedsiębiorczości mieszkańców, dzięki którym dynamicznie rozwija się sektor małych i średnich przedsiębiorstw. W przemyśle dominuje produkcja elektromaszynowa, chemiczna i spożywcza. Bardzo dobrze są rozwinięte branże związane z produkcją i przetwórstwem plonów rolnych. Duży udział w eksporcie ma sektor motoryzacyjny, meblarski i spożywczy. Dla wzmocnienia ich konkurencyjności podjęto starania o utworzenie Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego i Motoklastra Wielkopolski, rozważany jest też projekt utworzenia klastra spożywczego. Profil gospodarczy uzupełnia znaczny potencjał specjalistycznych przedsiębiorstw budowlanych, zdolnych do konkurowania z firmami zagranicznymi tej branży.


W Metropolii Poznań działa ponad 40% firm zarejestrowanych w województwie wielkopolskim, w tym prawie 60% firm z udziałem kapitału zagranicznego. Poziom bezrobocia jest niski, poszukujący pracy stanowią jedynie niecałe 20% bezrobotnych z województwa.

Centralny ośrodek Metropolii - Poznań - to niekwestionowana stolica handlowa Polski, pomimo wzrastającej konkurencji w tej dziedzinie. Corocznie jest organizowanych 50 różnotematycznych międzynarodowych imprez targowych, w których uczestniczy ponad 10 tys. wystawców z 60 krajów świata. Międzynarodowe Targi Poznańskie zajmują dominującą pozycję wśród przedsiębiorstw wystawienniczych w kraju i należą do wiodących targów międzynarodowych w Europie.

Silnie rozwinięta jest sieć handlu detalicznego i hurtowego. Swoje centra handlowe ma tutaj ponad 30 dużych sieci handlowych. Otwarto także duże centra multifunkcyjne, w których, oprócz oferty handlowej, można skorzystać z usług rekreacyjnych i kulturalnych. W Poznaniu działa Centrum Handlu, Biznesu i Sztuki Stary Browar, które uzyskało prestiżowy tytuł najlepszego centrum handlowego na świecie. Stary Browar, oprócz działalności handlowej, jest także znaczącym ośrodkiem kultury i sztuki współczesnej.


Metropolia Poznań cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych. Zachętą do lokowania działalności gospodarczej jest sprywatyzowana i zróżnicowana strukturalnie gospodarka, o dużej atrakcyjności dla kapitału zewnętrznego, wysoka jakość lokalnego rynku pracy, szczególnie wysokie kwalifikacje pracowników, oraz przedsiębiorstwa i branże o wieloletnich tradycjach. Szacuje się, że od 1990 roku wielkość inwestycji zagranicznych na mieszkańca wyniosła 6 tys. USD. Najwięcej zainwestowały firmy niemieckie, amerykańskie, francuskie, holenderskie, szwedzkie i brytyjskie. Większość inwestorów to znane i silne koncerny o zasięgu światowym. Fakt ich obecności na obszarze aglomeracji poznańskiej potwierdza wysoką atrakcyjność regionu i stanowi zachętę dla nowych inwestorów. Spośród wielu znaczących firm wymienić należy: Allied Irish Bank, Beiersdorf, Bridgestone, Dalkia Group, Herlitz, Hochland, GlaxoSmithKline, Imperial Tobacco, Kraft Jacobs Suchard, Kronospan Holding, Kühne & Nagel, MAN Nutzfahrzeuge, Nordisk Wavin, Pernod Ricard, Pfeifer & Langen, Raben Group, Rehau, SABMiller, Unilever, Union Caffee, Volkswagen, von der Heyden Group, Wrigley. Największym zainteresowaniem zagranicznych firm cieszyły się przedsięwzięcia związane z handlem, produkcją przemysłową, przede wszystkim motoryzacyjną, spożywczą i farmaceutyczną, oraz usługami. W ramach usług szczególnie dynamicznie rozwija się rynek powierzchni biurowych na wynajem, logistyka oraz usługi BPO. Działają tutaj centra usług informatycznych, B + R i finansowo-księgowych tak znanych firm, jak: Bertelsmann, Carlsberg, Franklin Templeton, GlaxoSmithKline, Kimball Electronics, Kleffmann, MAN, Microsoft, Wikia, W. R. Grace. Aglomeracja poznańska jest znaczącym ośrodkiem usług logistycznych. Natomiast głównymi deweloperami działającymi na tym rynku są jedne z największych na świecie amerykańskie firmy Panattoni i Prologis oraz brytyjska firma Segro.


Na obszarze Metropolii Poznań utworzono podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, które oferują inwestorom ułatwienia i ulgi w realizacji ich przedsięwzięć. Korzystają już z nich znaczący inwestorzy, jak: Bertelsmann, Kimball Electronics, MAN, Rehau, Skoda Auto Poland, Volkswagen.

Metropolia Poznań jest silnym ośrodkiem akademickim i naukowym, należącym do ścisłej czołówki w kraju. Działa tutaj 25 szkół wyższych kształcących prawie 140 tys. studentów. Największą uczelnią jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Chętni do studiowania mają do wyboru 157 kierunków nauczania. Działalność naukową wyższych uczelni uzupełnia blisko 50 placówek naukowo-badawczych i rozwojowych, które zatrudniają 5 tys. osób. Szczególnie silnie są rozwinięte nauki informatyczne, biotechnologia i genetyka. W Poznaniu znajduje się także jeden z największych w kraju ośrodków komputerowych - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W Metropolii działa 9 teatrów i instytucji muzycznych, w tym filharmonia, szereg chórów i orkiestr oraz 36 muzeów, kilkadziesiąt galerii i salonów wystawowych. Poznań jest miejscem znaczących festiwali i konkursów muzycznych. Do najważniejszych należą Międzynarodowe Konkursy im. H. Wieniawskiego: skrzypcowy i lutniczy, Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich "Universitas Cantat", festiwale muzyki dawnej: Muzyka dawna - persona grata oraz Festiwal Barokowych Smyczków i Strun. Poznań jest także organizatorem międzynarodowych festiwali teatru alternatywnego MALTA oraz MASKI.


Metropolia Poznań jest chętnie odwiedzana przez turystów. Przyciąga gości licznymi zabytkami architektury świeckiej i sakralnej, reprezentującymi wszystkie style i epoki historyczne, wśród których do najcenniejszych należą unikatowy w Europie zespół renesansowej zabudowy Starego Rynku z Ratuszem oraz neogotycki zamek w Kórniku. Unikalną propozycją dla turystów jest skansen miniatur w Pobiedziskach oraz 4 szlaki kulturowe: Szlak Piastowski, prowadzący z Poznania do Gniezna, Szlak Cystersów, Szlak Romański, Szlak Świętego Jakuba. Poznań ma szansę stać się liczącym centrum sztuki współczesnej. Już dzisiaj można tutaj podziwiać dzieła wybitnych współczesnych artystów, jak Magdalena Abakanowicz, Leon Tarasewicz, Alessandro Mendini, Mr. Kozouzu czy Heinz Mack. Powstał także prywatny projekt budowy Centrum Sztuki Współczesnej. Intensywnie rozwija się także turystyka biznesowo-kongresowa.

Atrakcyjne turystycznie są także tereny zielone, z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, licznymi jeziorami wykorzystywanymi do sportów wodnych i rekreacji. Amatorzy wycieczek rowerowych mogą korzystać z 5 turystycznych szlaków rowerowych o długości prawie 1300 km, przebiegających przez najciekawsze miejsca w Wielkopolsce. Dla wodniaków przygotowano blisko 700 km szlak wodny "Wielka Pętla Wielkopolski". Na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu znajduje się jeden z najnowocześniejszych w Europie torów regatowych, a w jego otoczeniu całoroczny sztuczny stok narciarski oraz tor saneczkowy, na Jeziorze Kierskim odbywają się regaty żeglarskie. Na terenie aglomeracji znajdują się dwa pola golfowe, 20 ośrodków jazdy konnej, hipodrom, tory: łucznicze, regatowy, żużlowy, samochodowy, narciarski, kręglarski, kartingowy, skateboardingowy oraz liczne korty tenisowe i kort do squasha. Na gości czeka 12 tys. miejsc noclegowych, w tym ponad połowa w 62 hotelach. W 2012 roku, w Poznaniu odbędą się rozgrywki Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. W związku z tym zaplanowano budowę nowych hoteli, które powstaną w promieniu 70 km od stadionu miejskiego.

W Poznaniu, który jest centralnym ośrodkiem aglomeracji poznańskiej oraz administracyjnym centrum województwa wielkopolskiego, znajduje się siedziba Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Także tutaj, oprócz władz miasta Poznania, urzędują władze powiatu poznańskiego ziemskiego. W Poznaniu siedzibę swoją mają Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.