Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki


Unieważnienie postępowania

Załączniki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej