Opracowanie "Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej".

Zamówienie dotyczy działania nr 4 projektu pn.: "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" w ramach programu "Rozwój miast  poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego ", finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.       
W ramach przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonawca opracuje jednolite wymagania dotyczące węzłów przesiadkowych wraz z parkingami P&R w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w celu zwiększenia dostępności do usług  publicznego transportu zbiorowego, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych (klasyfikacja i wymagania dla funkcjonalnych węzłów przesiadkowych, wymagania dla poszczególnych węzłów przesiadkowych - w formie założeń do projektu, zarządzanie węzłami przesiadkowymi.
  2. Wykonawca opracuje koncepcję świadczenia w pobliżu węzłów przesiadkowych usług publicznych oraz usług komercyjnych komplementarnych do transportu publicznego.
  3. Wykonawca będzie aktywnie uczestniczyć w maksymalnie 10 warsztatach z udziałem lokalnych społeczności, których celem będzie m. in. prezentacja opracowanej koncepcji węzłów przesiadkowych, publiczna dyskusja nad nią oraz uwzględnienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Termin wykonania opracowania to maksymalnie 90 dni.

Załączniki


Rozstrzygnięcie

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej