Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista  ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wymagania niezbędne:

  • znajomość języka angielskiego,
  • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • przynajmniej 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z projektami infrastrukturalnymi finansowane z UE,

Preferencje:

  • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE
  • doświadczenie związane z oceną projektów
  • wykształcenie wyższe techniczne.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

  • CV,
  • List motywacyjny,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [ Dz. U. nr 133, poz. 883].

Oferty należy kierować wyłącznie na adres e-mail: rekrutacja@metropoliapozna.pl w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 roku, z dopiskiem z "Aplikacja na stanowisko specjalista  ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej