Węzeł przesiadkowy w Złotnikach

W piatek, 12 października br. odbyło się otwarcie węzła przesiadkowego w Złotnikach, finansowanego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). - To ważne wydarzenie dla Gminy Suchy Las, które pozwoli na sprawniejsze przemieszczanie się jej mieszkańców do Poznania- mówił Grzegorz Wojtera wójt gminy. 

Węzeł przesiadkowy w Złotnikach
Węzeł przesiadkowy w Złotnikach

W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, starosta poznański Jan Grabkowski oraz wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera. Otwarty 12 października węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP w Złotnikach stanowi duże udogodnienie dla mieszkańców gminy. Rozwiązanie powinno zachęcić osoby dojeżdżające na co dzień do Poznania by zamienić samochód na pociąg.
Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 9,5 mln zł, z czego ponad 7 mln zł to  dofinasowanie UE przyznane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla MOF Poznania ze środków WRPO na lata 2014-2020.
Na węzeł w Złotnikach składa się parking dla 70 samochodów osobowych oraz wiata rowerowa mogąca pomieścić 30 jednośladów. Przy dworcu przebiega trasa linii autobusowej, która łączy okolice miejscowości Złotniki z węzłem przesiadkowym. Linia autobusowa obsługiwana jest przez cztery nowo zakupione niskoemisyjne autobusy. Węzeł w Złotnikach uzyska pełną funkcjonalność w chwili włączenia Suchego Lasu do systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), co nastąpić w 2019 r.

Kluczowe efekty realizacji projektu:

  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.
  • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 4 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 70 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" - 30 szt.
  • Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych - 1,3 km
  • Długość wybudowanych dróg - 1,5 km
  • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych - 51 szt.