Węzeł przesiadkowy Czerwonak

W środę, 19 września 2018 r. Urząd Gminy Czerwonak zorganizował konferencję w ramach projektu "Węzeł przesiadkowy Czerwonak" finansowanego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.

Konferencja w Czerwonaku
Konferencja w Czerwonaku

Podczas spotkania można było wysłuchać ciekawych prelekcji dotyczących promowania niskoemisyjnych form przemieszczania się i inwestycji z tym związanych.
Konferencję otworzył Wójt Gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld. Następnie Bogdan Frąckowiak pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań do spraw Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w imieniu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka oraz Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań przedstawił genezę powstania oraz perspektywy rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zastępca Gminy Czerwonak Janusz Andrzejewski zaprezentował inwestycje okołodworcowe Gminy Czerwonak wsparte w ramach ZIT. W dalszej części konferencji przedstawione zostały prezentacje dotyczące koncepcji tworzenia węzłów przesiadkowych w ramach ZIT oraz rozwiązań niskoemisyjnych zastosowanych w Firmie Solaris.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Radni Gminy, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, prezesi i dyrektorzy firm, pracownicy Gminy, seniorzy, mieszkańcy Gminy.
Gmina Czerwonak realizuje cztery projekty dotyczące wspierania strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejskiej, w ramach których powstaną cztery punkty przesiadkowe przy przystankach kolejowych: "Węzeł przesiadkowy Czerwonak", "Węzeł przesiadkowy Owińska", "Węzeł przesiadkowy Bolechowo", "Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle". Obiekty te wyposażone będą w parkingi Park&Ride, Bike&Ride, wiaty przystankowe, systemy informacji pasażerskiej. Ponadto gmina planuje zakup 3 autobusów niskoemisyjnych, które będą dowozić pasażerów do węzłów przesiadkowych, a ich rozkład będzie dostosowany do rozkładu jazdy pociągów. Istotnym elementem tych projektów jest także budowa ponad 8 km ścieżek rowerowych, w tym ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie, czy ulicy Obornickiej w Bolechowie. Korzyści płynących z tych inwestycji jest wiele, przede wszystkim zwiększy się integracja różnych środków transportu, skróci się czas dojazdów do pracy i szkoły, a zwiększeniu ulegnie udział przejazdów transportem publicznym oraz bezpieczeństwo podróżowania.
Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 19 mln zł z Unii Europejskiej w ramach ZIT dla MOF Poznania ze środków WRPO na lata 2014-2020.
Utworzone punkty przesiadkowe razem z połączeniami kolejowymi funkcjonującymi w ramach Poznańskiej Kolej Metropolitalnej (PKM) z pewnością zachęcą osoby dojeżdżające na co dzień do Poznania z gmin Metropolii Poznań, w tym Gminy Czerwonak, do zamiany środka transportu z samochodu na pociąg.

Zobacz także: