Swarzędz w PKM, węzeł przesiadkowy otwarty

Otwarty 6 września węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP w Swarzędzu stanowi duże udogodnienie dla mieszkańców gminy Swarzędz, którzy na co dzień korzystają z komunikacji publicznej. Rozwiązanie, razem z połączeniami kolejowymi funkcjonującymi w ramach Poznańskiej Kolej Metropolitalnej (PKM) powinny zachęcić osoby dojeżdżające do Poznania do pozostawienia samochodu w garażu.

Otwarcie węzła przesiadkowego w Swarzędzu
Otwarcie węzła przesiadkowego w Swarzędzu

W czwartek, 6 września w Swarzędzu, oprócz otwarcia węzła, doszło do podpisania umowy przystąpienia Swarzędza do systemu PKM. Całkowity koszt budowy węzłów przesiadkowych na terenie gminy Swarzędz (w Swarzędzu i Kobylnicy) wyniósł ponad 13,5 mln zł. Inwestycje otrzymały dofinansowanie w wysokości prawie 8,9 mln zł, przyznane w ramach ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania ze środków WRPO na l. 2014-2020.
W Swarzędzu inwestycja objęła m.in. budowę przystanku początkowego i końcowego większości linii autobusowych komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Swarzędz. Przystanek może obsługiwać 4 pojazdy na dwóch wyposażonych w wiaty przystankowe peronach autobusowych. Węzeł składa się ponadto z parkingów dla 94 samochodów osobowych oraz wiat rowerowych mogących pomieścić 30 jednośladów.
Przy dworcu przebiega trasa nowej linii autobusowej nr 494, która łączy miejscowość Garby z węzłem przesiadkowym w Kobylnicy, na której kursują nowo zakupione ekologiczne autobusy hybrydowe.
Umowę przystąpienia gminy do projektu podpisali przedstawiciele woj. wlkp, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz MiG Swarzędz. Po podpisaniu umowy, 9.09. uruchomione zostaną połączenia w ramach PKM na trasach:

Poznań Główny - Poznań Garbary - Poznań Wschód - Poznań Antoninek - Swarzędz;
Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny.

Niektóre z połączeń PKM będą realizowane z Nowego Tomyśla i Jarocina do Swarzędza. Nada to PKM walory szybkiej kolei miejskiej, która zatrzymując się na przystankach położonych wzdłuż danej linii kolejowej pozwoli mieszkańcom miasta i metropolii korzystać w granicach Poznania z bardzo szybkiego środka transportu publicznego. Podpisując umowę gmina Swarzędz wraz z pozostałymi partnerami deklaruje partycypację w kosztach uruchomienia nowych połączeń.

W czasie uroczystości powiedzieli:
Wojciech Jankowiak - wicemarszałek woj. wlkp: Swarzędz to największa gmina w powiecie poznańskim, tutaj ulokowane są liczne zakłady pracy i szkoły. Dlatego tak ważne jest, aby tutaj uruchomić PKM, która docelowo pojedzie do Wrześni, ale tam muszą się najpierw zakończyć prace remontowe. Jesteśmy jednym wielkim metropolitalnym organizmem i temu organizmowi musimy dostarczyć produkt w postaci sprawnej komunikacji zbiorowej.
Jan Grabkowski - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (starosta poznański): Warto było 11 lat temu zainicjować projekt metropolii Poznań. Dzisiaj poprzez wprowadzane rozwiązania potwierdzamy, że jesteśmy na właściwej drodze. Wymienić można choćby inwestycje realizowane w ramach ZIT, czy PKM. Pokazaliśmy, że potrafimy zgodnie pracować dla wspólnego celu, który przyniesie korzyści mieszkańcom naszego małego regionu.
Maciej Wudarski - zastępca Prezydenta Miasta Poznania: Inauguracja połączeń kolejowych pomiędzy Poznaniem a Swarzędzem ma duże znaczenie dla Poznania. Pociągi części połączeń, zatrzymywać się będą tylko na chwilę na stacji Poznań Główny, aby wymienić pasażerów. Dla Poznania to są początki szybkiej kolei miejskiej. Rozwiązanie zmniejszy liczbę korków na ulicach oraz zwiększy wygodę podróżowania pasażerów, którzy nie chcą korzystać z samochodu lub nie mogą.
Marian Szkudlarek - burmistrz MiG Swarzędz (Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań): Cieszymy się z węzłów przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy, a także z ekologicznych autobusów. Już planujemy kolejne projekty i zakupy, które będziemy chcieli realizować w ramach ZIT-ów.
Włodzimierz Wilkanowicz - prezes Zarządu Kolei Wkp Sp. z o.o.: Umowa podpisana, zasady finansowania określone, teraz my, Koleje Wlkp musimy wypełnić swoje obowiązki, wykonać to, co uzgodnili samorządowcy. Chcę państwa zapewnić, że Koleje Wlkp to sprawny operator, dzięki Samorządowi Województwa dysponujący nowoczesnym, wysokiej jakości taborem. Jesteśmy dobrze przygotowani tak w zakresie wykonywania przewozów, jak i utrzymywania taboru.

Zobacz także: