Podsumowanie projektu "Aktywni obywatele Metropolii Poznań"

Dobiega końca realizacja projektu pt. "Aktywni obywatele Metropolii Poznań". Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Przed nami jeszcze tylko jedno spotkanie z mieszkańcami.

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne

W ramach projektu zrealizowano m.in.

 1. 23 informacyjne spotkania wyjazdowe o charakterze studyjnym - (06. 2017)
 2. Kompleksowy programu edukacyjny - cykl wydarzeń m.in. dla przedstawicieli organizatorów kons. społ. (urzędników samorządowych), NGO, mieszkańców.
  - 4 szkolenia nt. metod kons. społ. z przykładami dobrych praktyk dla urzędników samorządowych - wiedza (10. 2017).
  - 4 szkolenia nt. obsługi portalu dla urzędników - umiejętności (10-11. 2017).
  - 2 szkolenia nt. metod konsultacji i obsługi portalu dla przedstawicieli NGO - wiedza i umiejętności (12. 2017).
  - 8 warsztatów/spotkań dla mieszkańców z zakresu partycypacji społecznej i obsługi portalu (11-12. 2017).
  - Cykl sesji mentoringowych (10-12. 2017), porady nt. kons. społ. - specjalista ds. kons. społ. oraz ds. planowania przestrzennego. Skorzystało z nich 7 instytucji, łącznie udzielono 110 porad mentoringowych. Dotyczyły one głównie: budżetu obywatelskiego, konsultacji w planowaniu przestrzennym, organizacji i prowadzenia spotkań oraz informowania mieszkańców o konsultacjach.
  - Spotkanie podsumowujące rezultaty projektu - 14.12. 2017.
 3. Uruchomiono, w II poł. 11.2017 r. pierwszy w Polsce metropolitalny portal konsultacji społecznych - dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej (Metropolii Poznań).

Podstawowe informacje o metropolitalnym portalu konsultacji społecznych:

- Portal jest dostępny w intrenecie pod adresem: www.konsultacje.metropoliapoznan.pl

- Unikalne miejsce w internecie, każdy mieszkaniec metropolii może odnaleźć tu ogłoszenia o konsultacjach dotyczących samorządów aglom. poznańskiej.
- Ogłoszenia dotyczą zróżnicowanych dziedzin tematycznych np. budżetu obywatelskiego, planowania przestrzennego, rewitalizacji, transportu, ochrony środowiska, rozwoju lokalnego.
- Moduł ankietowy pozwala obywatelom metropolii oddać głos w ważnej dla nich sprawie nie wychodząc z domu lub w drodze do pracy za pomocą smartfona.
- Zaawansowana wyszukiwarka ułatwia poszukiwanie konsultacji w kilku samorządach jednocześnie.
- Możliwość ustawienia newslettera na swój adres mail z informacją o nowych konsultacjach w obszarze swojego zainteresowania.
- Możliwość zdalnego polecania konsultacji i przekazywania znajomym informacji online np. o spotkaniach konsultacyjnych.
- Narzędzie online jest dostępne i przyjazne dla wszystkich użytkowników - także osób z niepełnosprawnościami.
- Kluczową rolę funkcjonowaniu portalu odgrywają przedstawiciele organizatorów konsultacji (samorządów MP) zamieszczający ogłoszenia o konsultacjach i publikujący ankiety online. Administracją i utrzymaniem portalu zajmuje się zespół pracowników biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Broszura informacyjna
Podczas realizacji projektu specjalnie dla obywateli, urzędników i lokalnych liderów opracowano i wydrukowano broszurę informacyjną - "Niezbędnik konsultacji społecznych". Tam m.in.: zasady i narzędzia konsultacji społecznych, jak dobrze informować o konsultacjach oraz przykłady dobrych praktyk z dziedziny konsultacji społecznych.

Finalizacja projektu - początek rozwoju portalu konsultacji
Projekt "Aktywni obywatele Metropolii Poznań" będzie realizowany do k. 2017 r. Metropolitalny portal kons. społ. ma na stałe zająć ważne miejsce w świadomości obywatelskiej mieszkańców aglomeracji. A jako forum rozwoju idei metropolitalnych umożliwi czerpanie z opinii mieszkańców całej metropolii poznańskiej.

Spotkanie dla mieszkańców (warsztaty)
Mieszkańców zainteresowanych kons. społ., rezultatami projektu oraz funkcjonalnościami i obsługą nowego metropolitalnego portalu konsultacji społecznych zapraszamy na spotkanie w czwartek 28.12.2017 r. do siedziby Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Wyszyńskiego 8, Poznań (przy rondzie Śródka), g. 15.00.