PKM przyspiesza

Przedstawiciele Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego, Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz powiatów i gmin położonych na czterech liniach kolejowych (Poznań - Jarocin, Poznań, Wągrowiec, Poznań - Nowy Tomyśl, Poznań Grodzisk Wielkopolski) podpisali porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Następnym etapem będzie podpisanie umów, a ostatnim fizyczne uruchomienie połączeń na tych czterech liniach w ramach systemu PKM.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

Do podpisania porozumień doszło 11 grudnia br. w budynku  Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dokumenty, ze względu na  liczbę podmiotów podpisywano w dwóch turach. W pierwszej grupie byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego położonych wzdłuż linii do Jarocina i Wągrowca, w drugiej włodarze powiatów i gmin położonych na linii kolejowej do Grodziska Wielkopolskiego i Nowego Tomyśla. Wszystkie dokumenty podpisali też Wojciech Jankowiak - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Maciej Wudarski - zastępca prezydenta miasta Poznania, Jan Grabkowski, starosta poznański (wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań), Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański i Adam Lewandowski - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (burmistrz Śremu). - Dzisiejsze podpisanie porozumień jest naszym dużym, wspólnym sukcesem. Tym większym, że porozumieliśmy się w sytuacji, gdy w tle są duże pieniądze. Połączył nas wspólny cel, i tak jak tutaj siedzimy, swoimi podpisami ten cel akceptujemy - powiedział w trakcie uroczystości Jan Grabkowski, starosta poznański.
Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Jest to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie, współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone - wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego - gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, o częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu przewozowego co 30 minut, zapewniający pasażerom odpowiedni komfort podróżowania.
Poznańska Kolej Metropolitalna będzie obejmować swoim zasięgiem obszar
w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe PKM
na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.
Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej następować będzie etapami, począwszy od połowy 2018 roku. Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione jest od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez PKP PLK SA.
W pierwszej kolejności PKM uruchomiona zostanie na 4 liniach kolejowych (przedstawiciele samorządów położonych wzdłuż tych linii podpisali porozumienie 11 grudnia). W drugim etapie, który przypadać będzie na lata 2019 - 2021 zakłada się sukcesywne włączanie do systemu kolejnych połączeń na zmodernizowanych liniach kolejowych. Przewidujemy, że nastąpi to w takiej kolejności: do Rogoźna (przełom 2019 i 2020 roku), Wrześni (2020 rok), Kościana (2020 r.), Szamotuł (2021 r.) i Gniezna (2021 r.).