Pierwsze mierniki zainstalowane

Z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Poznań na 160 szkołach rozlokowanych na obszarze działania Stowarzyszenia zainstalowane zostaną systemy pomiaru powietrza. 19 listopada na sześciu poznańskich szkołach zamontowane zostały pierwsze urządzenia. Obecnie trwają prace montażowe w innych obiektach szkolnych na terenie Poznania.

warsztaty
warsztaty

W ramach projektu odbywać się będą również warsztaty i szkolenia edukacyjne. Pierwsze warsztaty odbyły się 27 listopada w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie. W warsztatach wzięli udział nauczyciele z terenu gmin: Dopiewo, Komorniki i Rokietnica. Natomiast 4 grudnia odbędą się pierwsze szkolenia dla mieszkańców gmin, najpierw dla gminy Dopiewo, 11 grudnia dla mieszkańców Komornik i 13 grudnia dla mieszkańców gminy Rokietnica.

W grudniu systemy pomiaru powietrza będą montowane również w szkołach na terenie metropolitalnych gmin, w pierwszej kolejności Dopiewa, Śremu, Rokietnicy, Kleszczewa, Kórnika, Swarzędza i Komornik, następnie sukcesywnie będą instalowane w innych gminach. Na początku przyszłego roku uruchomiona zostanie mobilna aplikacja, dzięki której na bieżąco będziemy mogli sprawdzać wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza.

Celem projektu jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom metropolii Poznań powagi problemu, jakim jest stan czystości powietrza, którym oddychamy. Projekt realizuje wybrana w przetargu firma INEA SA. Koszt realizacji przedsięwzięcia wykonawca wycenił na 1 268 179,20 zł brutto.

INEA w ramach realizacji zadania dostarczy systemy pomiarowe dla 160 szkół ulokowanych na terenie metropolii Poznań. System składa się z miernika zanieczyszczenia (zainstalowanego na zewnątrz szkoły), monitora informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz komputera. Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map. Zmierzone wielkości zostaną uśrednione w zadanych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Dane transmitowane będą, za pośrednictwem sieci wi-fi oraz Ethernetu, w sieci szkoły oraz internecie. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach, tam również zamieszczone zostaną treści edukacyjne.

Dodatkowo w ramach projektu Stowarzyszenie zorganizuje wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa - Instytut Badawczy) w okresie grzewczym co najmniej po jednym warsztacie edukacyjnym w każdej gminie Stowarzyszenia. Adresatami warsztatów będą uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz członkowie społeczności lokalnej, którzy przeciwdziałają zanieczyszczeniu powietrza.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metropolitalnym projektem w kraju. Czas trwania projektu wyniesie trzy lata.