Będą mierniki jakości powietrza na szkołach

Rozstrzygnięty został przetarg na przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza wraz z udostępnieniem systemu pomiarowego jakości powietrza. W poniedziałek, 29 października 2018 r.,  w Urzędzie Miasta Poznania podpisana została umowa z wykonawcą projektu.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

Oferty zgłosiły cztery podmioty, z czego najkorzystniejszą przedstawiła firma INEA S.A. Zleceniodawcą jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Koszt realizacji projektu wykonawca wycenił na 1.268.179,20 zł brutto. INEA, w ramach realizacji zadania, dostarczy systemy pomiarowe dla 160 szkół ulokowanych na terenie metropolii Poznań. - Nie ma drugiej metropolii w Polsce, w której taki projekt byłby realizowany - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, prezydent Poznania.
System składa się z miernika zanieczyszczenia (zainstalowanego na zewnątrz szkoły), monitora informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz komputera. Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map. Zmierzone wielkości zostaną uśrednione w zadanych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Dane transmitowane będą, za pośrednictwem sieci WiFi oraz Ethernet, w sieci szkoły oraz internecie. Serwer dokona agregacji zebranych danych
i opracuje odpowiednie statystyki publikowane w internecie. Podstawową prezentowaną informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach, tam również zamieszczane zostaną treści edukacyjne.
- W tym projekcie niezwykle ważna jest cześć edukacyjna. Przekazywane mieszkańcom metropolii informacje nie mają ich straszyć, a spowodować, że będą racjonalnie działać. Bo przecież od użytkowników zależy czym palą w piecach - powiedział Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, starosta poznański.
Dodatkowo w ramach projektu Stowarzyszenie zorganizuje wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa - Instytut Badawczy) w okresie grzewczym co najmniej po jednym warsztacie edukacyjnym w każdej gminie Stowarzyszenia. Adresatami warsztatów będą uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz członkowie społeczności lokalnej, którzy przeciwdziałają zanieczyszczeniu powietrza.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań prowadzony jest we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową - Instytutem Badawczym (NASK). Instytut realizuje ogólnopolski projekt pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). ESA to sieć mierników jakości powietrza instalowanych w szkołach wraz z ekranami i tablicami informacyjnymi.