Luboń

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Luboń liczy ponad 30 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 13,5 km². Miasto położone jest na lewym brzegu Warty, a jego północne tereny graniczą z miastem Poznaniem. Na południu Luboń sąsiaduje z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego, do którego granic prowadzi ścieżka dydaktyczna "Śladami przyrody i historii". Malowniczo położona droga rowerowa biegnie wzdłuż starorzecza Warty - Kocich Dołów, zahaczając o północny skraj Parku. Teren ten charakteryzuje się niezwykłą dzikością i pięknem. Występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. 
 Miasto utworzono w 1954 roku z połączenia wsi Luboń, Lasek i Żabikowo. Spośród tych miejscowości, Luboń był najbardziej uprzemysłowioną wsią w całym regionie poznańskim, za sprawą wybudowanych tutaj na początku XX wieku fabryk. Dzisiaj obiekty te są zabytkami architektury przemysłowej, częściowo tylko wykorzystywanymi w przemyśle, natomiast coraz częściej postrzeganymi jako atrakcja turystyczna.
  Charakter gospodarczy Lubonia wynika z jego położenia w aglomeracji poznańskiej. Z jednej strony znaczna część ludności dojeżdża do pracy i szkół, z drugiej - Luboń stanowi ośrodek wytwórczo-usługowy. W mieście działa ok. 3 100 podmiotów gospodarczych o zróżnicowanej wielkości i strukturze. Głównym kierunkiem działalności gospodarczej prowadzonej przez mieszkańców gminy jest handel. Uwagę zwraca duży udział podmiotów w dziale budownictwa oraz przemyśle i wytwórstwie.
 Od kilku lat Luboń charakteryzuje się dużym wzrostem liczby mieszkańców, co związane jest z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, rozwojem aktywności gospodarczej oraz rozbudową infrastruktury komunalnej. W związku z sąsiedztwem Poznania, struktura zawodowa ludności zbliżona jest do istniejącej w dużym mieście.

LOKALIZACJA

Luboń położony jest w centrum Wielkopolski, jest jedną z 17 gmin powiatu poznańskiego. Od północy graniczy z Miastem Poznaniem, a od południa z gminami Puszczykowo i Komorniki. Miasto położone jest na lewym brzegu Warty, w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Atutem miasta jest korzystne położenie komunikacyjne. Przez Luboń przebiega droga wojewódzka nr 430, która łączy się węzłem drogowym z autostradą A2 Berlin - Warszawa. Ponadto, przez wschodnią część miasta przebiega linia kolejowa Poznań - Wrocław, ze stacją kolejową i torami przeładunkowymi.
Miasto położone jest 10 km od centrum Poznania. W odległości 15 km od Lubonia znajduje się port lotniczy Poznań - Ławica.


URZĄD MIASTA LUBOŃ
Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.: 9.00-17.00
wt. do pt.: 7.30-15.30

tel. +48 61 813 00 11  (centrala)
fax  +48 61 8 13 00 97

office@lubon.pl

Zobacz także: