Bnin
Na granicy Kórnika i Bnina znajdziemy dawny zespół folwarczny. W jednym z tych domów urodziła się laureatka Nagrody Nobla - Wisława Szymborska. W Bninie na uwagę zasługuje XVIII wieczny, barkowy ratusz oraz kościół Św. Wojciecha, w którym znajdziemy XV-wieczną chrzcielnicę.


Arboretum Kórnickie
Jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Liczy około 3 tys. gatunków i odmian drzew i krzewów, często o imponujących rozmiarach. Najstarsze rosnące drzewa to ok. 300-letnie lipy drobnolistne. W jednym z najstarszych budynków parkowych mieści się Muzeum Dendrologiczne.


Zamek w Kórniku
Symbol i największa atrakcja miasta. Wybudowany w XV wieku jako rezydencja możnego rodu Górków. Dzisiejszy neogotycki zamek o wyglądzie i charakterze nawiązującym do budowli obronnych to XIX-wieczne dzieło Tytusa Działyńskiego. W Zamku mieści się dziś muzeum oraz Biblioteka Kórnicka, założona w 1828 r. Biblioteka jest dziś jedną z pięciu największych tego typu placówek w Polsce, a jej zbiory obejmują: około 400 tys. woluminów, w tym ponad 30 tys. starych druków i 14 tys. rękopisów.


Klaudynówka
Na zamkowym dziedzińcu stoją dwie XVIII-wieczne oficyny. Mniejsza z nich to tzw. Klaudynówka, na cześć Teofili z Działyńskich Szołdrskej-Potulickiej. Obecnie w jej wnętrzu organizowane są wernisaże i czasowe wystawy artystów nie tylko z Wielkopolski, ale też z całego kraju i z zagranicy.


Prowent
Zespół budynków folwarcznych z XVIII i XIX wieku, zgrupowanych na czworobocznym dziedzińcu nieopodal jeziora Bnińskiego, należących niegdyś do majętności Bnina. W jednym z domów urodziła się i przez pierwsze cztery lata mieszkała Wisława Szymborska- nasza poetka noblistka, o czym informuje umieszczona na nim tablica pamiątkowa. W jednym z budynków na Prowencie mieści się Kórnicki Ośrodek Kultury.


Kościół Wszystkich Świętych w Kórniku
Wzniesiony w 1437 roku z fundacji możnego rodu Górków. Wewnątrz znajdziemy trzy późnorenesansowe płyty nagrobne Górków z XVI w., a także alabastrowy nagrobek Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej (popularnej "Białej Damy" czyli ducha nawiedzającego Zamek w Kórniku) z XVIII w. W podziemiach kościoła mieszczą się krypty rodziny Działyńskich i Zamoyskich.


Szlak Bobrowy w Czmońcu
Ścieżka ta rozpoczyna się przy drodze biegnącej ze Świątnik do Niesłabina we wsi Czmoniec i biegnie przez kompleksy leśne, obszary łąk nadrzecznych z szypułkowymi dębami, skąd rozciąga się niepowtarzalny widok na występujące tam starorzecze Warty, oraz jej naturalne rozlewisko. Najmłodsi powinni wybrać najkrótszy szlak żółty, nieco dłuższy jest szlak zielony, najdłuższy szlak czerwony (4km).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej