Kleszczewo

Gmina Kleszczewo położona jest w południowo-wschodniej części aglomeracji poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Obszar 74,8 km2 zamieszkuje ponad 5,5 tys. osób. Rozwinięta infrastruktura społeczna i techniczna stanowi o wysokiej jakości warunków życia w gminie, a dogodny i szybki dojazd do Poznania ułatwia dostęp do szerokiego wachlarza szkół, instytucji kulturalnych i finansowych oraz miejsc pracy, które oferuje stolica Wielkopolski. O walorach gminy świadczy najlepiej bardzo szybko rosnąca liczba jej mieszkańców.

Zobacz także: