Znakowanie rowerów

2018-08-28 ( wtorek ) – 2018-10-29 ( poniedziałek )
Dopiewo

Komisariat Policji w Dopiewie ul. Łąkowa 1, (618 413 230) zaprasza miłosników kierownicy i dwóch kółek na akcję bezpłatnego znakowania rowerów w ramach Programu Prewencyjnego "Poznański Rower - Bezpieczny Rower".

Na czym polega program prewencyjny?

  • policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,
  • na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
  • po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu - plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
  • uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kto może przystąpić do programu:

  • do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,
  • dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego - w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

  • jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej - dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
  • co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,
  • co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Rejestracji roweru w programie może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Znakowanie odbywać się będzie w następujących terminach:​

28.08.2018, godz. 15:00 - 18:00  

05.09.2018, godz. 10:00 - 13:00

24.09.2018, godz. 15:00 - 18:00

05.10.2018, godz. 10:00 - 13:00

29.10.2018, godz. 15:00 - 18:00

Zobacz https://www.dopiewo.pl/