Śpiewy historyczne - warsztaty w ramach Projektu Off Opera 2018!

2018-09-12 ( środa ) – 2018-09-29 ( sobota )
Pobiedziska

Podczas dwóch tygodni w Pobiedziskach realizowane będą warsztaty etnografii dźwięku, scenariopisarskie i teatralne. Efektem warsztatów będzie widowisko teatralno-muzyczne!

Warsztaty Śpiewy historyczne to cykl działań warsztatowych inspirowany utworami do słów Juliana Ursyna Niemcewicza powstałych na przełomie XVIII i XIX wieku. Pieśni konstruują muzyczno-literacką narrację dotyczącą kształtowania się wspólnoty narodowej Polski. Szukając inspiracji w tekstach sprzed ponad dwustu lat, samodzielnie stworzymy własną muzyczno-teatralną narrację dotyczącą naszego miejsca zamieszkania. Projekt Śpiewy historyczne składa się z trzech, połączonych ze sobą części:

Warsztaty z zakresu etnografii dźwięku

  • 12.09.2018, godz. 16:30-20:00
  • 14.09.2018, godz. 16:30-20:00

Warsztaty scenariopisarskie

  • 17-19.09.2019, godz. 16:30-19:30

Warsztaty teatralne

  • 20-21.09.2018, godz. 16:30-19:30
  • 24-28.09.2018, godz. 16:30-19:30

Finał projektu - multimedialny pokaz pracy warsztatowej - odbędzie się 29 września 2018 roku w Pobiedziskim Ośrodku Kultury.

Efekty warsztatów zostaną wydane w formie broszury edukacyjnej, zawierającej scenariusze, sceny dramatyczne, teksty programowe oraz fotografie z przeprowadzonych warsztatów.

Zapisy: Pobiedziski Ośrodek Kultury, ul. Kostrzyńska 21

Zobacz ok-pobiedziska.pl/