Kolej metropolitalne szansą dla Gminy Buk

2018-08-30 ( czwartek )
18:00
Buk

Dyskusja na temat organizacji sprawnej komunikscji w gminie Buk. Czy w Buku potrzebna jest komunikacja gminna, by dowozic mieszkanców na stację kolejową?

Wstep wolny

Miejsce: Buk, ul. Mury 8, dawna synagoga

Zobacz www.buk.gmina.pl/