Wakacje dla dzieci z MGOK

2018-07-30 ( poniedziałek ) – 2018-08-10 ( piątek )
10:00-13:00
Buk

Z pomysłem przez wakacje

Uczestnicy: dzieci od lat 5

Zajęcia w MGOK w Buku, ul. Dobieżyńska 27, tel. 61 814 01 21

Zajęcia: plastyczne, muzyczne, teatralne, kulinarne, ruchowe

Zobacz www.buk.gmina.pl/