Konsultacje na temat funduszy unijnych

2017-01-26 ( czwartek ) – 2017-11-22 ( środa )
09:00-14:00
Buk

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. ratuszowa 1

tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93

Temat:

Jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie?

Według jakich zasad i na jakie projekty przyznawane są środki UE?

Terminy:

26.01.

23.03.

24.05.

26.07.

27.09.

22.11.

Zobacz www.buk.gmina.pl/