Bezpłatne dyżury doradcy podatkowego

2017-09-13 ( środa ) – 2017-12-13 ( środa )
mosina

Bezpłatne dyżury doradcy podatkowego

Bezpłatne dyżury doradcy podatkowego - Mirosławy Tomczyk, będą odbywały się w 2017 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem, raz w miesiącu w godzinach od 12.00 - 15.00 w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, sala nr 11.

Zakres tematyczny dyżurów będzie obejmował:

prowadzenie działalności gospodarczej: od rejestracji firmy do jej likwidacji,

porady w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej,

udzielanie porad, wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,

porady w zakresie zeznań i deklaracji podatkowych, w szczególności w okresie od stycznia do kwietnia w zakresie rocznych zeznań podatkowych,

udzielanie porad, wyjaśnień, rozliczeń innych niż podatki - należności publicznoprawne, ubezpieczenia, składki ZUS.

Terminy: 13.09.2017r., 18.10 2017r., 15.11.2017r., 13.12.2017r.

Zobacz www.mosina.pl/