Bezpłatne dyżury doradcy podatkowego w 2017 r.

2017-01-18 ( środa ) – 2017-06-13 ( wtorek )
Mosina

Bezpłatne dyżury doradcy podatkowego - Mirosławy Tomczyk, będą odbywały się w 2017 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem, raz w miesiącu w godzinach od 12.00 - 15.00 w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, sala nr 16.

Zakres tematyczny dyżurów będzie obejmował:

  • prowadzenie działalności gospodarczej: od rejestracji firmy do jej likwidacji,
  • porady w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej,
  • udzielanie porad, wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
  • porady w zakresie zeznań i deklaracji podatkowych, w szczególności w okresie od stycznia do kwietnia w zakresie rocznych zeznań podatkowych,
  • udzielanie porad, wyjaśnień, rozliczeń innych niż podatki - należności publicznoprawne, ubezpieczenia, składki ZUS,
  • konsultacje, porady i opinie prawne: zobowiązania podatkowe, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, postępowanie podatkowe.

Miejsce: Gminne Centrum Informacji

Terminy: 18 stycznia, 16 marca, 17 maja, 16 lutego, 5 kwietnia i 13 czerwca 2017 r.

Zobacz www.mosina.pl/