Dopiewo

W Gminie Dopiewo, położonej przy zachodniej granicy Poznania, urokliwe zabytki architektury i naturalne piękno przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego, w harmonijny sposób łączą się z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego i aktywnością gospodarczą. Urbanizacja, wzrost liczby mieszkańców (w ciągu dwóch ostatnich lat przybyło w regionie niemal 2 tysiące nowych mieszkańców), stawiają przed gminą wyzwania zawiązane z zapewnieniem nie tylko odpowiedniego standardu życia, ale i dostępu do infrastruktury technicznej. Znaczne środki budżetowe, jak i te pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, pozwoliły w ostatnich latach na rozbudowę bazy edukacyjnej i rekreacyjnej,
a także na realizację szeregu inwestycji proekologicznych. Wśród znaczących inwestycji zrealizowanych w ostatnim roku warto wymienić m.in. gimnazjum w Skórzewie, które zostało wyróżnione w konkursie Budowa Roku 2008, boisko Orlik 2012, otwarte przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji czy nowe ujęcie wody oraz stację uzdatniania wody dla całej gminy.

Gmina jest laureatem wielu ogólnopolskich certyfikacji i konkursów, m.in. Teraz Polska, Gmina Fair Play, Gmina Przyjazna Środowisku, Gmina otwarta na fundusze strukturalne czy Przejrzysta Polska. W rankingu samorządów 2010 dziennika Rzeczpospolita, w kategorii gminy wiejskie, gmina Dopiewo zajęła 24. miejsce w kategorii gmin wiejskich, a 2. w Wielkopolsce. Oznacza to znaczny awans w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to Dopiewo zostało sklasyfikowane na 38. miejscu.

Zobacz także: