Dialog techniczny

Na podstawie art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje się, iż:
Stowarzyszenie Metropolia Poznań zamierza przeprowadzić dialog techniczny, którego przedmiotem będzie opis przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Metropolii Poznań, lub na wykonaniu opracowania komplementarnego do istniejących dokumentów strategicznych dot. Aglomeracji Poznańskiej, w wyniku którego powstanie całościowe opracowanie spełniające wymagania stawiane Planom Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Publikacja: 25.01.2016 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej