Czerwonak

Gmina Czerwonak zajmuje obszar 82,2 km², zamieszkała jest przez ponad 23 000 mieszkańców. Gminę charakteryzuje dynamiczny rozwój gospodarczy, niski poziom bezrobocia i szybki przyrost liczby ludności. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna umożliwia szybki i jednocześnie ekologiczny rozwój gminy (gmina jest w 99% zwodociągowana, duży jest również stopień skanalizowania i gazyfikacji, ponad 70% terenów objętych jest planami zagospodarowania przestrzennego).

Gmina Czerwonak posiada bardzo dobre warunki do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji. Główne priorytety rozwojowe gminy to zachowanie i ochrona środowiska naturalnego - preferowane są czyste dla środowiska technologie oraz usługi w zakresie hotelarstwa, sportu i turystyki.

Zobacz także: