Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Antenatem Muzeum w Szreniawie było Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie powstałe w roku 1875. Czasy zaborów wywarły wpływ na profil działania ówczesnej placówki. Stanowiła ona bazę edukacyjno-szkoleniową dla przyszłych rolników, była kuźnią fachowców na rzecz rozwoju rolnictwa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jej funkcje dydaktyczne zeszły na dalszy plan, a priorytetem stało się kolekcjonowanie zbiorów muzealnych. Wojna położyła kres istnieniu Muzeum. Po jego zbombardowaniu, zniszczeniu uległo wszystko poza jedną kolekcją prostych narzędzi rolniczych.
Na lata powojenne przypadł zamysł wskrzeszenia tożsamej placówki. Inicjatywę tę podejmowały związki pracowników rolnych, a konsekwencją ich działań stało się podpisanie w 1964 r. aktu erekcyjnego przez ówczesnego ministra rolnictwa Kazimierza Barcikowskiego stanowiącego o powstaniu Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Usytuowany w parku Pałac Bierbaumów przekazany został na cele muzealne.
5,5 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej, 3 tys. m kw. powierzchni magazynowej, 5 ha powierzchni parku z Pałacem i salami ekspozycyjnymi, 5 ha powierzchni folwarku z maszynami i żywymi zwierzętami, przeszło 20 tys. zebranych eksponatów (w 20% udostępnionych publiczności), 30 tys. woluminów zebranych w bibliotece placówki i ponad tysiąc tytułów czasopism, 5. uruchomionych pozamiejscowych oddziałów w: Swarzędzu, Uzarzewie, Sielinku, Jaraczu i Nowym Tomyślu, ponad stutysięczna frekwencja zwiedzających rocznie - to parametry składające się na lapidarny opis Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie. To równocześnie 45-letni dorobek i obraz dotychczasowego rozwoju placówki.
Gromadzenie zbiorów stanowi jedną z dziedzin działalności Muzeum. Tu prowadzone jest również naukowe opracowywanie, zabezpieczanie i konserwowanie zbiorów, organizowane są wystawy stałe i czasowe, sympozja i konferencje naukowe, prowadzona jest działalność upowszechnieniowa, organizowane - imprezy plenerowe.
Obecnie dyrektorem jest dr Jan Maćkowiak, trzeci z kolei dyrektor Muzeum w Szreniawie. Funkcję tę pełni od 9 lat.

http://www.muzeum-szreniawa.pl/


Wielkopolski Park Narodowy

WPN utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996 roku nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmienia jego powierzchnię na 7584 ha oraz tworzy wokół Parku strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 14840 ha.

www.wielkopolskipn.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej